Maden Hukuku

DAVA AVUKATLIĞI

Pratik ve profesyonel hukuki görüşü zamanında ve ekonomik şekilde sunmak ve uyuşmazlıkları masraflı ve uzun süren yargılama süreçlerine gerek kalmaksızın çözüme ulaştırmak ana amaç olmakla birlikte, davanın kaçınılmaz olması durumunda çalışma konuları içindeki uyuşmazlıklarda açılmış veya açılacak davalarda taraf vekili olarak yer alınmaktadır.

DENEYİM

Maden sektöründeki tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuatın değerlendirilerek, en iyi uygulamayı/çözümü/savunmayı tespit etmek konusunda ciddi bir deneyime sahip durumdayız. Sektörün ticari gerçeklerini anlamak ve anahtar işlemleri yerine getirmek konusunda disiplinli uygulamalar bilgi ve veri koruma hassasiyetiyle yerine getirilmektedir. Hukuksal çözümlerin size gerçek bir değer katması gerekliliği öncelikli bir hedef olmakla, yukarıda belirtilen hususlarda 26 yıllık ciddi bir dava ve doğrudan uygulamaya yönelik birikimler sunulmaktadır.


Yer altı ve yer üstü maden işletmelerindeki faaliyetlerden doğabilecek ;

Tazminat ve ceza davaları,

İş kazaları, hastalıklar,

İş kazası sonucu maluliyet,

Hizmet tespiti,

Çalışma saati tespiti,

SGK zararının rucuen ödetilmesi,

“Maden Buluculuk Hakkı” nın tesisi ve Buluculuk Hakkı kapsamında, hak sahibine madenin işletmecisi tarafından ödenmesi gereken tutarın ödenmesini temin için her türlü müracaatın takibi,

İdari para cezalarının iptali,

#