Sağlık Hukuku

DANIŞMANLIK

Uyuşmazlık olasılığı bulunan tüm işlem ve eylemler öncesindeki talep edildiği anda konuyla ilgili güncel mevzuat taraması ile birlikte en uygun tavır ve eyleme ilişkin hukuksal görüşmelerimizin ve konuya ilişkin risk analizi ile sonuçlarının sunulmasıdır.

DAVA AVUKATLIĞI

Pratik ve profesyonel hukuki görüşü zamanında ve ekonomik şekilde sunmak ve uyuşmazlıkları masraflı ve uzun süren yargılama süreçlerine gerek kalmaksızın çözüme ulaştırmak ana amaç olmakla birlikte, davanın kaçınılmaz olması durumunda çalışma konuları içindeki uyuşmazlıklarda açılmış veya açılacak davalarda taraf vekili olarak yer alınmaktadır.

DENEYİM

Sağlık sektöründeki tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuatın değerlendirilerek, en iyi uygulamayı/çözümü/savunmayı tespit etmek konusunda ciddi bir deneyime sahip durumdayız. Sektörün ticari gerçeklerini anlamak ve anahtar işlemleri yerine getirmek konusunda disiplinli uygulamalar bilgi ve veri koruma hassasiyetiyle yerine getirilmektedir. Hukuksal çözümlerin size gerçek bir değer katması gerekliliği öncelikli bir hedef olmakla, yukarıda belirtilen hususlarda 26 yıllık ciddi bir dava ve doğrudan uygulamaya yönelik birikimler sunulmaktadır.

EĞİTİM/SEMİNER

Kurum ve kuruluşlar tarafından talep edildiğinde eğitim ve seminer hizmeti sunulmaktadır.


Sağlık hukuku geçmişten bu yana önemi artarak devam eden bir hukuk dalıdır. Teknolojinin gelişimi ile bu alana dair uyuşmazlıklar farklılaşarak çoğalmıştır. Özellikle son yıllarda özel hastanelerin hızla kurulması Sağlık Hukuku alanında uyuşmazlıkları çeşitlendirmiştir.

Sağlık hukuku hasta ve sağlık personelleri arasındaki ilişkiyi, yapılan müdahaleleri ve bunlardan doğan hekimin hukuki ve cezai sorumlukları, öte yandan özel hastanelerin sorumluluğundan doğan uyuşmazlıklara çözüm bulan hukuk dalı olarak varlığını sürdürür. Sağlık hukuku alanındaki konuları şöyle sıralayabiliriz.

  • Hatalı tıbbi müdahale ve tedavilerden doğan (Malpraktis )tazminat davaları
  • Sağlık kuruluşlarına hukuki danışmanlık
  • Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu
  • Hasta ve Hekimin Hakları
  • Diş Hekiminin Sorumluluğu
  • Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk
#