Yaklaşımımız

SORUNU ANLAMAK

Bizi arayın. Öncelikle görüşmenin amacı, sorunu anlamak, çözümü için gerekli olacak çalışmayı, davayı veya sorunun çözümünü üstlenip üstlenmeyeceğimizi belirlemektir. Avukatlık ücretleri değişkendir. Ancak biz parametreler dahilinde, ücretleri, farklı kriterlerle iş sahibine uygun hale getirmek eğilimindeyiz. Bu aşamada ileride sürprizlerle karşılaşmamak için tüm masrafları da öğrenme şansınız olacaktır.

#

#

BİRLİKTE ÇALIŞMAK

Birlikte çalışmaya karar verdiğimizde karşılıklı olarak siz veya temsilcileriniz ile bir araya gelerek gerekli olan belgeler, mali konular ve çalışma şekli hakkında bilgileri paylaşabiliriz.

SİZİ DİNLEMEK/BİLGİLERİ PAYLAŞMAK

Unutmamak gerekir ki sorun size aittir. Bize sorunu tam olarak anlatmanız, bilgileri noksansız vermeniz gereklidir. Bu aşamada biz sizin hangi bilgileri sağlayabileceğinizi, lehe ve aleyhe olan durumları saptar çözüm stratejimizi belirleriz.


BİRLİKTE ÇALIŞMANIN GETİRDİKLERİ

Tüm meslektaşlarımız için de geçerli olduğu gibi bir avukat ile sorunu çözmeye karar verdiyseniz artık hiç kimse veya kurumun keyfiliğine mahkûm değilsiniz demektir. Birlikte sorunun stresi izole edilecektir. Unutmayın avukatınız varsa artık bir korumanız var demektir. Bundan sonra tüm konuyla ilgili tüm tebligat ve diğer bildirimler bize gelmelidir. Bu nedenle ilgilileri bu konuda haberdar etmelisiniz. Diğer bir deyimle sorun ile ilgili tüm iletişimler bize yönlendirmelidir. Sorun ile ilgili bir görüşme yapılması gerekiyorsa bunu biz yapmalıyız. Siz asla görüşme yapmamalısınız. Sorunun taraflarıyla veya çözüm noktaları ile yapılması gereken tüm toplantıları, alınması gereken bilgileri vekiliniz yerine getirecektir. Amaç mahkeme süresini en aza indirerek hedeflenen sonuçlara ulaşmaktır.


SORUNA İLİŞKİN SENARYOLARI AÇIKLAMAK

Sizin anlatımlarınızdan çıkarttığımız sonuçlar bizim için son derece önemlidir. Biz yasal bir sorunun hayatın en kötü sorunlarından biri olabileceğinin farkındayız. Bilinmezlik korkutucudur. Biz gerçekçi bir değerlendirme ve yorumla en kötü ve en iyi durum senaryosunu belirleyerek, bu amaca nasıl ulaşılabileceğini anlatmanın en doğru yöntem olduğuna inanmaktayız.

#

SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Karşı karşıya olduğumuzu belirledikten sonra artık sıra savunma yaklaşımlarını belirlemektir. Gereken bilgileri aldıktan sonra, bu bilgileri geliştirip, konuyla ilgili tüm tanık, yazılı kanıt ve benzeri argümanlar değerlendirilecektir. Gerektiğinde uzman danışmanlardan görüş alınıp, mevzuat analiz edilecektir. Amaç en iyi sonucu elde etmek için en etkin çalışma stratejisini belirlemektir. Ortak enerji ve paralel yaklaşımlar benzersiz bir savunma ve çalışma sağlayacaktır. Her sorunun kendine has özellikleri olduğu farkındalığı ile, klasik, standart bir yaklaşım yerine olaya ve kişiye özel çözümler üretmek doğru bir yaklaşımdır.

AVUKAT KORUMASI

Bireyin eğitim, iş, kariyer, aile ve özgürlükleri konusundaki koruması hukuktur. Hukuk güvenliğini sağlamanın en etkin yolu da bir avukat ile sorunun çözümünü sağlamaktır.


İNOVASYON

Hukuk alanında inovasyonun gerekliliği son derece açıktır. Kemikleşmiş, sıradan farklılık yaratmayan yöntem, uygulama ve organizasyonlar başarıya ulaşmada sıkıntılar yaşatmaktadır. Yeni fikirlerin, yeni hizmetlerin değer yaratan çıktılara dönüşmesi hukuk alanında da kendini göstermelidir. Yeni ve yaratıcı hukuksal fikirlerin katma değer yaratan ve sonuca giden bir hizmete dönüştürülmesi amacımızdır. Ofis olarak işte bu bağlamda ve özellikle noktasal alanlardaki deneyim, fikir ve yöntemlerimizi teknolojinin de yardımı ile hukuk inovasyonu olarak sunmaktayız. Sorunun çözümündeki avukat, proje ortağı, danışman gibi tüm aktörlerin katılımı ve üstlendikleri sorumluluk ofisin inovasyon yeteneğini artırmaktadır. Yeni fikir ve yöntemlerin sonuca daha hızlı ve etkin ulaşabilmenin önemli bir yolu olduğuna inanmaktayız.

#