Devletin Temeli ADALET

Adaletin Temeli SAVUNMADIR

scroll

Alnıak Hukuk Bürosu'na Hoşgeldiniz

Hakkımızda

1991 yılından beri

Kurumsal veya bireysel, yaşama ait tüm sorunların çözümünde hukukun her koşul ve zamanda en temel öğe olduğuna, hukuk güvenliğinin yalnızca bilgi ve hukuk kurallarının farklı açılımlarla yorumlanmaması ile sağlanabileceğine, hukuka hiyerarşik bir yapılanma olmadığına, ticari ve özel hayatla ilgili bilgilerin özen ve mahrumiyet arz ettiğine, uyuşmazlıkların çözümünde alışagelmiş, kalıplara sıkışmış çözümlerin yerini sonucun pratik ve dolayısı ile hızlı olarak alınması sağlanacak farklı bakış açılarına ve çözüm alternatiflerine terk etmesi gerektiğine, sorunların oluşmadan önce çok daha ucuz ve pratik koruyucu hukuk yöntemi ile engellenebileceğine, tüm meslektaşlarının gerekli ve yeterli hukuk donanımına sahip olduğuna, inanmakta ve bu inancının gereğini yerine getirmektedir.

Avukatlarımız ve Çözüm Ortaklarımız