Taşımacılık Hukuku

DAVA AVUKATLIĞI

Pratik ve profesyonel hukuki görüşü zamanında ve ekonomik şekilde sunmak ve uyuşmazlıkları masraflı ve uzun süren yargılama süreçlerine gerek kalmaksızın çözüme ulaştırmak ana amaç olmakla birlikte, davanın kaçınılmaz olması durumunda çalışma konuları içindeki uyuşmazlıklarda açılmış veya açılacak davalarda taraf vekili olarak yer alınmaktadır.

DENEYİM

Taşıma sektöründeki tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuatın değerlendirilerek, en iyi uygulamayı/çözümü/savunmayı tespit etmek konusunda ciddi bir deneyime sahip durumdayız. Sektörün ticari gerçeklerini anlamak ve anahtar işlemleri yerine getirmek konusunda disiplinli uygulamalar bilgi ve veri koruma hassasiyetiyle yerine getirilmektedir. Hukuksal çözümlerin size gerçek bir değer katması gerekliliği öncelikli bir hedef olmakla, yukarıda belirtilen hususlarda 26 yıllık ciddi bir dava ve doğrudan uygulamaya yönelik birikimler sunulmaktadır.


Taşıma sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin incelenmesi,

Hasar ve ziya nedeniyle sorumluluk,

Kaza ve taşıma hasarlarından doğan ihtilaflar,

CMR uygulamaları,

Gecikmeden doğan sorumluluk,

Taşıma işleri komisyon alacakları,

Uluslararası konvansiyonlardan doğan yükümlülükler,

Tüm taşıma işlem ve eylemlerinden doğabilecek ceza davaları

#