İdari ve Vergi Hukuku

DAVA AVUKATLIĞI

Pratik ve profesyonel hukuki görüşü zamanında ve ekonomik şekilde sunmak ve uyuşmazlıkları masraflı ve uzun süren yargılama süreçlerine gerek kalmaksızın çözüme ulaştırmak ana amaç olmakla birlikte, davanın kaçınılmaz olması durumunda çalışma konuları içindeki uyuşmazlıklarda açılmış veya açılacak davalarda taraf vekili olarak yer alınmaktadır.

DENEYİM

İdare ve Vergi hukuku alanındaki, tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuatın değerlendirilerek, en iyi uygulamayı/çözümü/savunmayı tespit etmek konusunda ciddi bir deneyime sahip durumdayız. Hukuksal gerçeklerini anlamak ve anahtar işlemleri yerine getirmek konusunda disiplinli uygulamalar bilgi ve veri koruma hassasiyetiyle yerine getirilmektedir. Hukuksal çözümlerin size gerçek bir değer katması gerekliliği öncelikli bir hedef olmakla, yukarıda belirtilen hususlarda 26 yıllık ciddi bir dava ve doğrudan uygulamaya yönelik birikimler sunulmaktadır.

EĞİTİM/SEMİNER

Kurum ve kuruluşlar tarafından talep edildiğinde eğitim ve seminer hizmeti sunulmaktadır.


Büromuz, VERGİ HUKUKU alanında, her türlü Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Damga Vergisi ve diğer bütün vergiler ile ihtilaflar konusunda danışmanlık hizmeti vermekte çözüm yolları göstermekte, ihtilafın adli merciler nezdinde çözümü aşamasında ise vergi ihtilaflarının çözümü için idare ve mahkemeler karşısında müvekkillerini temsil etmektedir.

İDARİ HUKUKU alanında ,

  • İdarenin yapmış olduğu idari işlemlere karşı, idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması,
  • İdarenin eylemlerinden dolayı zarara uğrayan kimselerin zararlarının da tazmini içeren tam yargı davaları,
  • Belediye imar uygulamaları dahil idari işlemleri ile cezalarına karşı iptal davaları,
  • İdare tarafından düzenlenen ve yürürlüğe konulan yönetmelik, tüzük, tebliğ vb. işlemlerin hukuka aykırı olması halinde iptali,
  • Memurlarla ilgili disiplin cezalarına karşı savunma hazırlanması, cezalara karşı idari dava açılması gibi işlemleri yerine getirmektedir.

#