Mesleki Sorumluluk

DANIŞMANLIK

Uyuşmazlık olasılığı bulunan tüm işlem ve eylemler öncesindeki talep edildiği anda konuyla ilgili güncel mevzuat taraması ile birlikte en uygun tavır ve eyleme ilişkin hukuksal görüşmelerimizin ve konuya ilişkin risk analizi ile sonuçlarının sunulmasıdır.

DAVA AVUKATLIĞI

Pratik ve profesyonel hukuki görüşü zamanında ve ekonomik şekilde sunmak ve uyuşmazlıkları masraflı ve uzun süren yargılama süreçlerine gerek kalmaksızın çözüme ulaştırmak ana amaç olmakla birlikte, davanın kaçınılmaz olması durumunda çalışma konuları içindeki uyuşmazlıklarda açılmış veya açılacak davalarda taraf vekili olarak yer alınmaktadır.

DENEYİM

Ekibimiz büyüklükleri ne olursa olsun ya da özel, tüm profesyonel hizmet firmaları/bireyleri ve meslek mensupları için yüksek kaliteli hizmet sunmak amacı doğrultusunda, her bir meslek grubu için özel bir hizmet oluşturmak yeteneğine sahiptir.

EĞİTİM/SEMİNER

Kurum ve kuruluşlar tarafından talep edildiğinde eğitim ve seminer hizmeti sunulmaktadır.


Bir çok meslek mensubu, mesleki faaliyetini sürdürürken kusur, hata veya ihmalleri sonucunda ciddi bir tazminat ve daha önemlisi ceza mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılma riski ile karşı karşıyadır.
Mali müşavirin sahte ve yanıltıcı belgeden, doktorun kötü tıbbi uygulamadan, mühendisin kusur veya ihmal ile oluşacak zararlardan, fenni sorumluluk kapsamındaki olaylar nedeni ile ciddi bir tazminat ve hapis veya para cezası riski bulunmaktadır. Günümüzde ayrı bir paragraf açılmayan bu konuda büromuz meslekler bazında çalışmalar yapmaktadır.
Bu nedenle mesleki sorumluluk hukuku, sorunlara meslekler bazında ayrı yanıt ve çözümleri içermektedir.

#

Avukatlar, Doktorlar, Mühendisler, Muhasebeciler, İnşaatçılar, Fenni Sorumlular, Diş hekimleri, tüm tıp personeli,gümrük müşavirleri, maddi veya manevi zarara yol açabilecek herhangi bir iş kolunda faaliyet gösterenler bu kapsam içindedirler.

  • Yapılan faaliyetten meydana gelen zararlara ilişkin açılan/açılacak tazminat davaları,
  • Yapılan faaliyetler kapsamında hata, kusur, kastı veya ihmal ile işlenen suçlar nedeni ile yapılan soruşturma ve yargılamalar.
#