Gıda Hukuku

DANIŞMANLIK

Uyuşmazlık olasılığı bulunan tüm işlem ve eylemler öncesindeki talep edildiği anda konuyla ilgili güncel mevzuat taraması ile birlikte en uygun tavır ve eyleme ilişkin hukuksal görüşmelerimizin ve konuya ilişkin risk analizi ile sonuçlarının sunulmasıdır.

DAVA AVUKATLIĞI

Pratik ve profesyonel hukuki görüşü zamanında ve ekonomik şekilde sunmak ve uyuşmazlıkları masraflı ve uzun süren yargılama süreçlerine gerek kalmaksızın çözüme ulaştırmak ana amaç olmakla birlikte, davanın kaçınılmaz olması durumunda çalışma konuları içindeki uyuşmazlıklarda açılmış veya açılacak davalarda taraf vekili olarak yer alınmaktadır.

DENEYİM

Gıda sektöründeki tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuatın değerlendirilerek, en iyi uygulamayı/çözümü/savunmayı tespit etmek konusunda ciddi bir deneyime sahip durumdayız. Sektörün ticari gerçeklerini anlamak ve anahtar işlemleri yerine getirmek konusunda disiplinli uygulamalar bilgi ve veri koruma hassasiyetiyle yerine getirilmektedir. Hukuksal çözümlerin size gerçek bir değer katması gerekliliği öncelikli bir hedef olmakla, yukarıda belirtilen hususlarda 26 yıllık ciddi bir dava ve doğrudan uygulamaya yönelik birikimler sunulmaktadır.


Gıda sektörü yıllardır var olan ve aslında insan yaşamı devam ettiği sürece de varlığını sürdürecek olan bir sektördür. Bu sektörde uluslararası pazardaki yerimiz, üretim çeşitliliğimiz vb. faktörler bu sektöre verilen önemin artmasına sebep olmuş ve sektör günden güne büyümeye devam etmiştir.

Bu sebeplerle Gıda Hukuku büyük önem kazanmıştır. Gelişen teknoloji ile beraber üretim farklılıkları, genetiği değiştirilmiş organizmaların varlığı ve bunların gıda sektöründe kullanımına yönelik etiketleme vb. problemler, organik gıda sektörünün giderek büyümesi ve bundan doğan hukuki ve cezai sorumluluklar vb. daha birçok alandaki uyuşmazlıkların çözümü Gıda Mevzuatı kapsamında çözümlenmektedir.

  • Gıda Mevzuatı Kapsamından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk
  • Tüketici Sözleşmesinden Kaynaklanan Sorumluluk
  • Gıda İmalatçısının Sorumluluğu
  • Gıda Ürün Etiketleme
  • Gıda Sektörüne Aldatıcı Reklam ve Bundan Doğan Sorumluluk
#