Petrol Hukuku

DANIŞMANLIK

Uyuşmazlık olasılığı bulunan tüm işlem ve eylemler öncesindeki talep edildiği anda konuyla ilgili güncel mevzuat taraması ile birlikte en uygun tavır ve eyleme ilişkin hukuksal görüşmelerimizin ve konuya ilişkin risk analizi ile sonuçlarının sunulmasıdır.

DAVA AVUKATLIĞI

Pratik ve profesyonel hukuki görüşü zamanında ve ekonomik şekilde sunmak ve uyuşmazlıkları masraflı ve uzun süren yargılama süreçlerine gerek kalmaksızın çözüme ulaştırmak ana amaç olmakla birlikte, davanın kaçınılmaz olması durumunda çalışma konuları içindeki uyuşmazlıklarda açılmış veya açılacak davalarda taraf vekili olarak yer alınmaktadır.

DENEYİM

Petrol sektöründeki tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuatın değerlendirilerek, en iyi uygulamayı/çözümü/savunmayı tespit etmek konusunda ciddi bir deneyime sahip durumdayız. Sektörün ticari gerçeklerini anlamak ve anahtar işlemleri yerine getirmek konusunda disiplinli uygulamalar bilgi ve veri koruma hassasiyetiyle yerine getirilmektedir. Hukuksal çözümlerin size gerçek bir değer katması gerekliliği öncelikli bir hedef olmakla, yukarıda belirtilen hususlarda 26 yıllık ciddi bir dava ve doğrudan uygulamaya yönelik birikimler sunulmaktadır.

EĞİTİM/SEMİNER

Kurum ve kuruluşlar tarafından talep edildiğinde eğitim ve seminer hizmeti sunulmaktadır.


Petrol hukuku kapsamında madeni yağ, akaryakıt ve LPG faaliyetlerinden kaynaklanan konularda idari ve ceza yargılamasındaki tüm işlemler yerine getirilmektedir.

Daha geniş bilgi için kurucusu bulunduğumuz www.akaryakithukuku.net veya www.petrolhukuku.net sitelerini inceleyebilirsiniz.


Denetim ve Kontrol

 • Uyulacak Esaslar
 • İstasyon sahibinin hakları

Kaçak Petrol Suçları

 • 5015- 5607 sy yasa
 • Cezalar
 • Hapis ve adli para cezası

İstasyon Mühürleme

 • İdari Para Cezası
 • Güvenlik tedbirleri
 • İmha
 • El Koyma

EPDK İdari Para Cezaları

 • Dava açınca tahsil edilenler
 • Edilemeyenler
 • Savunma- iptal davası

Dağıtıcı bayi ana sözleşmeleri

Kar mahrumiyeti davaları

İntifa

İpotek

Asgari Mesafe

Cezai-Şart

Uzun Süreli Kira Sözleşmesi

Vergi cezaları

Mahsuplaşma

teminat iadesi

#

#

#