Sözleşmeler Hukuku

DAVA AVUKATLIĞI

Pratik ve profesyonel hukuki görüşü zamanında ve ekonomik şekilde sunmak ve uyuşmazlıkları masraflı ve uzun süren yargılama süreçlerine gerek kalmaksızın çözüme ulaştırmak ana amaç olmakla birlikte, davanın kaçınılmaz olması durumunda çalışma konuları içindeki uyuşmazlıklarda açılmış veya açılacak davalarda taraf vekili olarak yer alınmaktadır.

DENEYİM

Sözleşmelere ilişkin, tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuatın değerlendirilerek, en iyi uygulamayı/çözümü/savunmayı tespit etmek konusunda ciddi bir deneyime sahip durumdayız. Sektörlerin ticari gerçeklerini anlamak ve anahtar işlemleri yerine getirmek konusunda disiplinli uygulamalar bilgi ve veri koruma hassasiyetiyle yerine getirilmektedir. Hukuksal çözümlerin size gerçek bir değer katması gerekliliği öncelikli bir hedef olmakla, yukarıda belirtilen hususlarda 26 yıllık ciddi bir dava ve doğrudan uygulamaya yönelik birikimler sunulmaktadır.


Sözleşme; en az iki kişinin, sözleşme kurmaya yönelik iradelerini, karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulan ve taraflar arasında bir hukuki ilişki oluşturan işlemdir. Yaşamımızda bir çok sözleşmeyi imzalamak zorunda kalmaktayız. Basit bir kira sözleşmesinin dahi telafisi güç zararlara yol açabileceği hep tecrübe edilmektedir. Ancak sözleşmeler ilgili olduğu konuya ilişkin tüm mevzuat süzgecinden geçtikten sonra sunulmalı ve imzalanmalıdır. Bu nedenle konusu ne olursa olsun tüm sözleşmeler mutlaka bir hukukçu tarafından hazırlanmalı ve denetlenmelidir. Sık rastladığımız bazı sözleşmeler ise ;

#
 • Taşınır-taşınmaz kira sözleşmeleri,
 • Her türlü imalat, Fason-imalat sözleşmeleri,
 • Bayilik Sözleşmeleri, Distribütörlük sözleşmeleri,
 • Taşeronluk Sözleşmeleri,
 • İş Sözleşmeleri,
 • Eser Sözleşmeleri,
 • Rehin Sözleşmeleri,
 • İnşaat yapım Sözleşmeleri,
 • Münhasırlık Sözleşmeleri,
 • Satış Sözleşmeleri,
 • Taşeronluk Sözleşmeleri,
 • Rekabet Sözleşmeleri,
 • Gizlilik Sözleşmeleri.
#