Ceza Hukuku

DAVA AVUKATLIĞI

Pratik ve profesyonel hukuki görüşü zamanında ve ekonomik şekilde sunmak ve uyuşmazlıkları masraflı ve uzun süren yargılama süreçlerine gerek kalmaksızın çözüme ulaştırmak ana amaç olmakla birlikte, davanın kaçınılmaz olması durumunda çalışma konuları içindeki uyuşmazlıklarda açılmış veya açılacak davalarda taraf vekili olarak yer alınmaktadır.

DENEYİM

Ceza hukuku alanında, tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuatın değerlendirilerek, en iyi uygulamayı/çözümü/savunmayı tespit etmek konusunda ciddi bir deneyime sahip durumdayız. Olayın doğrularını ve gerçeklerini anlamak ve anahtar işlemleri yerine getirmek konusunda disiplinli uygulamalar bilgi ve veri koruma hassasiyetiyle yerine getirilmektedir. Hukuksal çözümlerin size gerçek bir değer katması gerekliliği öncelikli bir hedef olmakla, yukarıda belirtilen hususlarda 26 yıllık ciddi bir dava ve doğrudan uygulamaya yönelik birikimler sunulmaktadır.

HUKUK SPONSORLUĞU

EĞİTİM/SEMİNER

Kurum ve kuruluşlar tarafından talep edildiğinde eğitim ve seminer hizmeti sunulmaktadır.


Gelişen ve gittikçe değerlerini yitiren toplumsal yaşam içinde, bireyin bireyle ve daha önemlisi bireyin devletle olan ilişkileri içinde her an, her bireyin bir suçla karşılaşması mümkündür. Her an bir suçun mağduru veya şüphelisi olma olasılığı küçümsenmeyecek orandadır. Ceza hukuku ise bireyin karşılaşabileceği en ağır yaptırımlarını içeren hükümleri içermektedir.

Özellikle son dönemde karşımıza sıkça çıkan yargı hataları, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin mutlaka bir ceza hukukçusu denetimde yapılmasını, denetlenmesini zorunlu kılmaktadır. Cezalandırma kavramı, bireyin ekonomik değerlerinin ve özgürlüğünün yitirilmesi gibi ağır sonuçlar içermektedir.

#

Bu nedenle basit bir hukuksal işlemle çözülebilecek bir sorunun, hatalı işlemlerle ağır sonuçlar doğurmasının önüne geçilmelidir.

Hukuk somut, teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren bir bilimdir.

Bu nedenle hukuksal işlemler, doğru biçimde, doğru zamanda ve doğru kişi tarafından yapılmalıdır.
Özellikle Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Biyogüvenlik Kanunu gibi özel ceza hükümleri içeren alanlardaki bilgi ve birikim daha da ön plana çıkmaktadır.
Bu nedenle hukuk büromuz ceza hukuku alanındaki 26 yıllık tecrübesini, mevzuat ve karar taramaları ve uygulamaları ile birleştirmektedir.

#

Bu amaca yönelik olarak ;

Karşılaşılan suç veya kabahatle ilgili tüm olumlu-olumsuz seçenekler, mevzuat ve örnek kararlar ışığında sorun analizi işlemleri,

Savcılık soruşturmasının başlatılması ve ceza davasının açılabilmesi için suç duyurusu ve, şikayet işlemleri

Gözaltı, tutuklama, gözlem altına alınma, ifade alma, arama, el koyma, teknik araçlarla izlenme, iletişim tespiti ve kayda alınması işlemlerinin hukuki denetimi ve değerlendirilmesi, bu işlemler neticesinde verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar,

Delil toplanması işlemleri,

Kovuşturma, yargılama aşamasında şüpheli ve şikâyetçi, mağdur adına davaların takibi, savunmalarının yapılması işlemi,

Anayasa Mahkemesi ve AİHM’na bireysel başvuru haklarının kullanılması gibi işlemler yapılmaktadır.

#