Sinem Oksay
İSTANBUL

Telefon : 0 532 568 9439

E-Mail : [email protected]

#
Özgeçmiş

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu (2000) ve İstanbul Barosu’ na kayıtlı Av. Sinem OSKAY, avukat ve yönetici avukat olarak çalışmış olduğu kurumsal firmalar nezdinde Türkiye’ nin önde gelen Finans, Lojistik, Maden ve İnşaat firmalarına İdare, Ceza, Vergi ve Kamu Hukuku kapsamındaki uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 16 yılı aşkın bir süre hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermiştir.

İdare aleyhine;

-Hizmet kusurundan kaynaklanan tazminat davalarının başta sulhen çözümü ardından da idare mahkemelerinde takibi,
-Yönetmeliklerin anayasa ve kanuna aykırılıkları sebebiyle iptali için danıştayda dava açılması ve davaların takibi,
-Belediye encümen kararları kapsamında verilen yıkım kararlarının iptal süreçlerinin takibi,
-EPDK tarafından verilmiş olan RES lisanslarının iptali için iptal davası açılması ve sürecinin takibi,
-Acele kamulaştırma kararlarının danıştay nezdinde iptal edilmesine dair dava açılması ve sonuçlandırılması süreçlerinin takibi,
-Gümrük ve vergi tahakkukları ile cezalarının iptal süreçlerinin takibi,

Ceza Hukuku alanında;

Gümrük Kaçakçılığı, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Vergi Kaçakçılığı, Dolandırıcılık, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik gibi şikayete tabi olmayan kamu adına takip edilen ceza davaları ile Emniyeti Suistimal, Hakaret, Tehdit, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Sendikal Hakların Engellenmesi gibi kişiler arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklı ceza davalarının tüm süreçlerinin takibi,

İşHukukualanında da ;

Taşıma alanında yetkin sendikanın hukuk müşavirliği hizmetleri kapsamında sendika üyelerinin haklarını koruma amacıyla yapılan tüm müracaatların takibi, sendika haklarının engellenmesi kapsamında yapılan eylemler ile ilgili cezai süreçlerin takibi, toplu iş sözleşmesi ve örgütlenme süreçlerinde tecrübe edinmiş bulunmaktadır.