Marka, Patent, Telif Hukuku

DAVA AVUKATLIĞI

Pratik ve profesyonel hukuki görüşü zamanında ve ekonomik şekilde sunmak ve uyuşmazlıkları masraflı ve uzun süren yargılama süreçlerine gerek kalmaksızın çözüme ulaştırmak ana amaç olmakla birlikte, davanın kaçınılmaz olması durumunda çalışma konuları içindeki uyuşmazlıklarda açılmış veya açılacak davalarda taraf vekili olarak yer alınmaktadır.

DENEYİM

Alana ilişkin tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuatın değerlendirilerek, en iyi uygulamayı/çözümü/savunmayı tespit etmek konusunda ciddi bir deneyime sahip durumdayız. Sektörlerin ticari gerçeklerini anlamak ve anahtar işlemleri yerine getirmek konusunda disiplinli uygulamalar bilgi ve veri koruma hassasiyetiyle yerine getirilmektedir. Hukuksal çözümlerin size gerçek bir değer katması gerekliliği öncelikli bir hedef olmakla, yukarıda belirtilen hususlarda 26 yıllık ciddi bir dava ve doğrudan uygulamaya yönelik birikimler sunulmaktadır.


Telif hakları kapsamında, Eser sahibinin hakları

Patent ,
Faydalı Model ,
Marka,
Endüstriyel Tasarım
Coğrafi İşaretler konularından kaynaklanan
Koruma tedbirleri, bu haklara tecavüz halinde
Delillerin Tespiti,
Tecavüz nedeniyle tazminat davası
Tecavüzün durdurulması davası,
Üretilmesi ve kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyayı üretmeye yarayan araçlara el konulmasına ilişkin dava,
El konulan ürün üzerinde mülkiyet hakkı tanınması davası
Gerekli tedbirlerin alınarak, markaların silinmesi, ürün ve araçların imhası,
Marka hakkına tecavüzden doğan soruşturma ve ceza davaları

#